vineri, 9 martie 2012

Lista de lucrari semnificative, dupa anul 2000


Listă de lucrări semnificative

Cărţi:

·        Alexandru Ioan Cuza. Steme, monograme, decoraţii (studiu şi album), Iaşi, Editura Kolos, 2009 (înpreună cu Aurica Ichim);
·        Descoperă Palatul Culturii Iaşi. Dovezi ilustrate de artă, istorie şi civilizaţie, coordonat de Letiţia Popa, Iaşi, Editura Copou, 2009, 540 p. Pentru această lucrare am redactat două capitole, cele privitoare  istoria clădirii  (p. 15-68) şi la Muzeul de Istorie a Moldovei (p. 76-83; 116-118; 140-144).
·        Cercetări privitoare la istoria bisericilor ieşene. Monumente, ctitori, mentalităţi, Iaşi, Ed. Trinitas, 2008, 305 p.;
·        Iaşii – simbolurile unui oraş simbol, Iaşi, Ed. Trinitas, 2008, 185 p.;
·        Centrul de istorie şi Civilizaţie Europeană – 15 ani de activitate – (1992-2007), volum îngrijit de Sorin Iftimi, Corneliu Ciucanu, Bobi Apăvăloaie, Iaşi, Casa Editorială „Demiurg”, 2007, 168 p;
·        De potestate. Semne şi expresii ale puterii în evul mediu românesc, studii şi articole de Dumitru Nastase, Ştefan S. Gorovei, Benoît Joudiou, Sorin Iftimi, Maria Magdalena Székely, Petronel Zahariuc şi o notă de Petre Ş. Năsturel, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006, p. 263-359;
·        Pelerin în Iaşi, în colaborare cu pr. Ec. stavr. Nicolae Dascălu, Iaşi, Ed. Trinitas, 2000, 125 p.

Ediţii:

·        N. Iorga, Istoria Românilor, vol. VII. Reformatorii, volum îngrijit de  Sorin Iftimi, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002;

Studii şi articole (după 2000, selectiv):
·        Palatul Culturii din Iaşi. O perspectivă istorică, în vol. Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească. Instituţii, actori, strategii, editat de Dumitru Ivănescu şi Cătălina Mihalache, Iaşi, Editura Junimea, 2009, p. 259-283 (apărut sub egida Academiei Române, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”);
·        La politique de Jean Hunyadi en Moldavie, în vol. Extinta est lucerna orbis: John Hunyadi and his Time (In Memoriam Zsigmond Jakó), edited by Ana Dumitran, Loránd Mádlz, Alexandru Simon, Cluj-Napoca, IDC Press, 2009, p. 367-378. Lucrarea a apărut în seria Mélanges d’Histoire Générale. Nouvelle Série, I/2, Romanian Academy. Center for Transylvanian Studies;
·        Observaţii privitoare la ctitorii mănăstirii Sf. Sava din Iaşi, în volumul Contribuţii privitoare la istoria relaţiilor dintre ţările române şi bisericile răsăritene în secolele XIV-XIX, editat de Petronel Zahariuc, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, p.101-122;
·        Consideraţii privitoare la identitatea lui Efrem, episcope de Rădăuţi (1608-1623), în volumul In media res. Studii de istorie culturală, Iaşi, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 2007, p. 351-357;
·        Biserica „Toma Cozma” din Iaşi, în vol. In honorem Ioan Ciupercă. Studii de istorie a românilor şi a relaţiilor internaţionale, editori Lucian Leuştean, Petronel Zahariuc, Dan Constantin Mâţă, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, p. 399- 432;
·        Palatul Culturii din Iaşi şi heraldica sa, în „Monumenul”, coordonatori Silviu Văcaru, Aurica Ichim, Lucian Valeriu Lefter, Iaşi, VIII, 2007, p. 82-108;
·        Turnul bisericii Sfântul Spiridon din Iaşi, un monument între două lumi, în Oraşul din spaţiul românesc între Orient şi Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate, volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, pp. 165-182;
·        Ceremoniile Curţii domneşti la Crăciun, Anul Nou şi Bobotează (secolele XVII-XIX), în volumul Spectacolul public între tradiţie şi modernitate. Sărbători, ceremonialuri, pelerinaje, suplicii, coordonatori Constanţa Vintilă-Ghiţulescu şi Mária Pacuks Willcocks, Bucureşti, Institutul Cultural Român, 2007, pp. 43-78;
·        Heraldică şi arhitectură, în „Monumentul”, VII, Iaşi, Ed. Fundaţiei Axis, 2006, p. 493-513;
·        Timp medieval – timp modern. Primul orologiu din Moldova (Iaşi, 1640), în volumul Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII. Studii şi documente, Iaşi, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006, p. 171-178;
·        De la catagrafie la statistică, studiu introductiv la Obşteasca catagrafie a Ţării Româneşti. Catagrafia oraşului Ploieşti de la 1838, transcrisă din chirilică de Ion T. Dedu, Ploieşti, Editura Ploieşti-Mileniul III, 2006, p. VII-XXVI;
·        Alegătorii Divanului Ad-hoc din Moldova (1857). Un manuscris necunoscut, în „Ioan Neculce” Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei,  nr. X-XII, 2004-2006, 86 p. (împreună cu Rodica Iftimi);
·         
·        Vila Riria. Casa Xenopol din Iaşi, în „Monumentul” VI, Iaşi, Ed. Trinitas, 2005, p. 147-163;
·        Apanaje şi surse de venit ale doamnelor din Moldova şi Ţara Românească, în Istorie şi societate, vol. II, 2005, Ed. Mica Valahie, Bucureşti, p. 75-102;
·        Reprezentări heraldice relative la Cuza Vodă şi apropiaţii săi, aflate în muzeele ieşene, în volumul Unirea Principatelor. Momente, fapte, protagonişti, Iaşi, Ed. Junimea, 2005, p. 147-169;
·        Restaurarea arhitecturii ştefaniene: cazul bisericii “Sf. Nicolae Domnesc” din Iaşi, în “Monumentul”, V, Iaşi, Ed. Trinitas, 2004, p. 65-81);
·        Pe urmele lui Daniil Philippides (1755-1832), în „Cercetări istorice”, XXI-XXII, 2002-2004, p. 325-337;
·        Doamnele şi Puterea. Statutul Doamnei în Ţările Române, în AIIX, XXXIX-XL, 2002-2003, p. 103-118;
·        Ştefan cel Mare şi Borzeştii. Dincolo de legendă, în volumul Ştefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa, coord. Petronel Zahariuc şi Silviu Văcaru, Iaşi, Ed. Alfa, 2003, p. 21-38;
·        Dregători şi slujitori ai Doamnei din Ţara Românească. Preoţii de la paraclisul Doamnei, în “Europa XXI”, revista Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană-Iaşi, an XI-XII, 2002-2003, p. 95-107;
·        Iaşii în bronz şi marmură. Memoria statuilor (I), “Xenopoliana”, XI, 2003, 3-4,  p.180-197;
·        La fausse pierre tombale du prince Dimitrie Cantemir, în “Strabon”. Bulletin d’information historique, Iaşi, tom I, 2003, nr. 1 (ianuarie – iunie), p. 64-65;
·        Ipostaze feminine între medieval şi modern, în “Revista istorie socială”, Iaşi, IV-VII, 1999-2002, p. 37-51;
·        Biserica Doamnei de la Curtea din Iaşi şi slujitorii acestui altar (sec. XVI-XVIII), în volumul In honorem Ioan Caproşu, Iaşi, Ed. Polirom, 2002, p. 175-203;
·        Moaştele Cuvioasei Parascheva şi rolul lor în istoria Bisericii din Moldova, în „Teologia şi viaţa”, Revista Mitropoliei Moldovei, Iaşi, XI (LXXVII), 2001, nr. 8-12, p. 39-50;
·        Cheile oraşului Iaşi sau cheile Ţării Moldovei?, în vol. Istoria - o meditaţie asupra trecutului. Omagiu istoricului Vasile Cristian, Iaşi, 2001, p. 139-145;
·        Roabele orientale de la Curtea Doamnelor Moldovei şi Ţării Româneşti (sec. XVI-XVIII), în Omagiu istoricului Dan Berindei, Focşani, 2001, p. 20-35;
·        Curtea Doamnei (II). Anturajul feminin al Doamnelor Moldovei şi Ţării Româneşti, în „Anuarul institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi, XXXVII, 2000, p. 81-103;

Sorin Iftimi CV


CURRICULUM VITAENume: IFTIMI
Prenume: SORIN
Istoric, heraldist, genealogist
Muzeograf  la Muzeul de Istorie a Moldovei
din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi

Data şi locul naşterii: 27 septembrie 1965, Mileanca, judeţul Botoşani.
Contact:
telefon 0730638626;
mail:sorin_iftimi@yahoo.com
iftimi.sorin@gmail.com

 

Studii:

- Absolvent al Liceului “Emil Racoviţă” din Iaşi, promoţia 1984;
- 1988-1993 -  Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi; specializare în istoria medievală românească. Examenul de diplomă a fost susţinut în sesiunea iunie 1993, cu nota 10 (media generală 9,66). Lucrarea de diplomă: Ţinutul Iaşilor în Evul Mediu, coordonator prof. univ. dr. Ioan Caproşu.
- 2006 - doctor  în istorie, la Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie a Universităţii din Craiova, cu teza Curtea Doamnei în Moldova şi Ţara Românească (XV-XIX).

Experienţă profesională:

- muzeograf la Complexul Muzeal Naţional Moldova Iaşi (martie 1995-decembrie 1999). În primele opt luni am funcţionat la Secţia Etnografie, iar din decembrie 1995 am fost transferat la Secţia Istorie. În perioada mai 1998 - mai 1999 am funcţionat ca şef al Secţiei Istorie.
În decembrie 1999 am obţinut diploma de muzeograf  în urma a trei stagii de pregătire profesională, organizate de Ministerul Culturii (Centrul de Pregătire  şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură).
- cercetător la Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană Iaşi, de la 1 ianuarie 2000.
- cercetător principal III, din septembrie 2008;
- din decembrie 2008 muzeograf grd. I, la Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal „Moldova” Iaşi.

        

Direcţii şi domenii de cercetare:

- O primă direcţie de cercetare a constituit-o studiul organizării administrative a Moldovei medievale, în speţă, evoluţiei ţinutului Iaşi în secolele XIV-XVIII. Cercetarea, care a durat aproape patru ani, s-a finalizat prin redactarea tezei de licenţă cu acest subiect, sub îndrumarea prof. univ. dr. Ioan Caproşu. Patru texte din această lucrare au fost publicate în paginile Buletinului „Ioan Neculce” (1995-2001);
- O direcţie mai nouă a fost cea privitoare la istoria feminină, concretizată în lucrarea de doctorat, Curtea Doamnei în Moldova şi Ţara Românească (XV-XIX), susţinută în 2006. Texte având această tematică au fost publicate în mai multe periodice ştiinţifice precum „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, „Arhiva Genealogică”, „Cercetări istorice”, „Revista de istorie socială”, „Europa XXI” ş.a.
- Altă preocupare constantă a vizat istoria Bisericii, mai ales a celei ieşene. Studiile cu această tematică, publicate în diverse volume, au fost reunite recent în lucrarea Cercetări privitoare la istoria bisericilor ieşene. Monumente, ctitori, mentalităţi, Iaşi, Ed. Trinitas, 2008, 305 p.
- Pasiunea pentru heraldică s-a concretizat, de asemenea într-o serie de texte, comunicate în cadrul şedinţelor lunare ale Comisiei de Genealogie şi Heraldică – Filiala Iaşi. O parte dintre acestea au fost cuprinse în volumul Iaşii – simbolurile unui oraş simbol, Iaşi, Ed. Trinitas, 2008, 200 p.

Membru în colegiile de redacţie a unor publicaţii de specialitate:

- „Ioan Neculce” (serie nouă). Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei, Iaşi; nr. I (1995) membru în redacţie; II-III (1996-1997) secretar ştiinţific de redacţie; „Cercetări istorice” (serie nouă), revista a Muzeului de Istorie a Moldovei Iaşi, XVI (1997), secretar ştiinţific de redacţie; „Arhivele Moldovei”, revista Arhivelor Naţionale Iaşi, II-III (1997-1998) membru în secretariatul de redacţie; „Arhiva Genealogică”, Iaşi, din1998, asistent de  redacţie; „Herb. Revista română de heraldică”, Iaşi, I (VI), 1999, 1-2; „Europa XXI”. Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană Iaşi, vol. VII-VIII (1998-1999), membru în colegiul de redacţie.

Membru al unor societăţi ştiinţifice:
- Membru al Comisiei de Genealogie, Heraldică şi Sigilografie a Academiei Române, din 1 iunie 1993
- Membru al Biroului Zonal Moldova pentru avizare heraldicii teritoriale, din februarie 2003;
- Membru fondator al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”; în comisia de cenzori din ianuarie 2003;  membru în Consiliul Ştiinţific din mai 2008;
- Membru fondator al Societăţii de Genealogie şi Heraldică „Paul Gore” din Republica Moldova, 1999;
- Membru fondator al Societăţii Române de Vexilologie, Bucureşti, 1997.

Referinţe despre activitatea mea ştiinţifică se pot găsi în Bibliografia istoriografiei româneşti, precum şi în lucrarea Centrul de istorie şi Civilizaţie Europeană – 15 ani de activitate – (1992-2007), Iaşi, Casa Editorială „Demiurg”, 2007, p. 49-51, 73-131 (passim);

Sorin Iftimi

Lucrari proprii sau in colaborare